Znaleziono 7 artykułów

Boris Ďurkech

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postavenie Slovenskej Republiky v medzinárodnom krízovom manažmente Boris Ďurkech Jozef Švarný s. 70-88
Aliančná bezpečnosť v podmienkach organizácie dochody o kolektívnej bezpečnosti Martin Joščák Boris Ďurkech s. 90-110
Zhodnotenie priebehu aliančnej misie v Afganistane z politického hľadiska Martin Joščák Boris Ďurkech s. 115-138
Migrácia ako bezpečnostná hrozba pre EÚ Boris Ďurkech Jozef Švarný s. 132-146
Pozitívne a negatívne aspekty pôsobenia súkromných vojenských spoločností (tzv. kontraktorov) a možnosti regulácie ich činnosti Peter Rozemberg Boris Ďurkech s. 142-167
Význam Bielej Knihy o obrane SR pre zaistenie bezpečnosti a obrany štátu Boris Ďurkech Jozef Švarný s. 147-166
Stručná história súkromných vojenských síl, definícia a základná typológia súkromných vojenských spoločností (SVS) Peter Rozemberg Boris Ďurkech s. 171-189