Znaleziono 15 artykułów

Gabriela Łącka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dary w zbiorach Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w aspekcie ochrony dziedzictwa narodowego Gabriela Łącka s. 72-92
Wyjazd szkoleniowy w ramach programu ERASMUS+ (Uniwersytet Mateja Bela, Bańska Bystrzyca – Słowacja) Barbara Kołodziej Gabriela Łącka s. 110-114
"Bezpieczeństwo w bibliotece II" – Konferencja w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Gabriela Łącka s. 149-152
Księgarnia i drukarnia katolicka w świetle posługi biskupa Stanisława Adamskiego w latach 1930-1939 Gabriela Łącka s. 178-201
Sprawozdanie z Konferencji "Finanse Bibliotek naukowych, a ochrona dóbr kultury" : Katowice 15.01.2009 Gabriela Łącka s. 188-192
Promocja periodyku popularnonaukowego o historii Górnego Śląska : "CzasyPismo" : Katowice, 20 lutego 2013 roku Gabriela Łącka s. 189-192
"Czytanie jest modne!" : sprawozdanie z Targów Książki : Katowice, 20-23 października 2011 r. Barbara Kołodziej Gabriela Łącka s. 203-207
„Bezpieczeństwo w bibliotece III” – konferencja w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie (Chorzów, 29 stycznia 2016) Barbara Kołodziej Gabriela Łącka s. 207-212
Społeczno-kulturalny aspekt listów pasterskich i orędzi biskupa Stanisława Adamskiego publikowanych na łamach „Wiadomości diecezjalnych” w latach 1930-1939 Gabriela Łącka s. 223-241
CINiBA : biblioteka otwarta : sprawozdanie z uroczystego otwarcia : Katowice, 12 października 2012 roku Gabriela Łącka s. 228-232
Sprawozdanie z XIII Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES : Katowice, 4-6.09.2007 Gabriela Łącka s. 232-237
"Bezpieczeństwo w Bibliotece I" : konferencja na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Chorzów, 31 stycznia 2014 roku) Gabriela Łącka s. 235-240
"Błogosławiony Emil Szramek : Męczennik" : promocja książki : Katowice, 5 listopada 2013 roku Gabriela Łącka s. 257-260
"Represje wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w PRL-u" : sesja naukowa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach : Katowice, 15 marca 2012 r. Barbara Kołodziej Gabriela Łącka s. 307-310
Sprawozdanie z sesji naukowej "Represje wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w PRL-u" : (WTl UŚ, Katowice, 15.03.2012) Barbara Kołodziej Gabriela Łącka s. 440-442