Znaleziono 13 artykułów

Barbara Kołodziej

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Patologia życia rodzinnego i jej konsekwencje dla wzrostu i wychowania dziecka Barbara Kołodziej s. 81-106
Wyjazd szkoleniowy w ramach programu ERASMUS+ (Uniwersytet Mateja Bela, Bańska Bystrzyca – Słowacja) Barbara Kołodziej Gabriela Łącka s. 110-114
Podstawy kontaktu pracownika wyższej uczelni ze studentem wykazującym objawy zaburzenia psychicznego : sprawozdanie z konferencji, Katowice, 10 października 2014 Barbara Kołodziej s. 149-151
Wojciech Kilar : doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach : wystawa tematyczna Barbara Kołodziej s. 165-173
"Książka, prasa i biblioteka w działalności Kościoła katolickiego w województwie śląskim (1922-1939)", Bogumiła Warząchowska, Katowice 2012 : [recenzja] Barbara Kołodziej Bogumiła Warząchowska s. 175-180
"Biskup August Hlond i jego diecezja : w rocznicę powstania adminsitracji apostolskiej Śląska polskiego" : Wystawa : Katowice, listopad 2012 - styczeń 2013 roku Barbara Kołodziej s. 181-183
Ogólnopolska konferencja "Nowoczesne technologie w edytorstwie", Katowice, 8 maja 2014 r. Barbara Kołodziej s. 185-188
Spuścizna naukowa księdza Remigiusza Sobańskiego w zbiorach Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego – wstępna analiza Barbara Kołodziej s. 202-207
"Czytanie jest modne!" : sprawozdanie z Targów Książki : Katowice, 20-23 października 2011 r. Barbara Kołodziej Gabriela Łącka s. 203-207
„Bezpieczeństwo w bibliotece III” – konferencja w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie (Chorzów, 29 stycznia 2016) Barbara Kołodziej Gabriela Łącka s. 207-212
"Jedność w różnorodności : współpraca bibliotek akademickich" : Konferencja : Katowice, 24 kwietnia 2013 roku Barbara Kołodziej s. 212-218
"Represje wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w PRL-u" : sesja naukowa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach : Katowice, 15 marca 2012 r. Barbara Kołodziej Gabriela Łącka s. 307-310
Sprawozdanie z sesji naukowej "Represje wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w PRL-u" : (WTl UŚ, Katowice, 15.03.2012) Barbara Kołodziej Gabriela Łącka s. 440-442