Znaleziono 14 artykułów

Krzysztof Łabędź

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aktywność obywatelska na poziomie lokalnym i jej determinanty : na przykładzie Krakowa Krzysztof Łabędź s. 19-35
Proces kształtowania się demokratycznej kultury politycznej w Polsce Krzysztof Łabędź s. 44-54
Poglądy opozycji politycznej w Polsce w latach osiemdziesiątych XX wieku dotyczące tworzenia partii politycznych Krzysztof Łabędź s. 45-56
The process of a democratic political culture formation in Poland Krzysztof Łabędź s. 55-65
Udział opozycji w realizacji funkcji ustawodawczej w sejmie VII kadencji Krzysztof Łabędź s. 56-64
Demokracja wewnątrzzwiązkowa jako przedmiot obrad KKP i KK NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1981 Krzysztof Łabędź s. 113-128
NSZZ "Solidarność" - niektóre dylematy z lat 1980-1981 Krzysztof Łabędź s. 119-131
Społeczna ocena PRL Krzysztof Łabędź s. 166-175
Social Evaluation of PRL Krzysztof Łabędź s. 175-184
Opozycja w VI kadencji Sejmu (2007–2010) Krzysztof Łabędź s. 176-184
Problem stosunków własności w koncepcjach opozycji politycznej w Polsce w latach 1981–1989 Krzysztof Łabędź s. 184-205
The Opposition in the VI Term Sejm (2007–2010) Krzysztof Łabędź s. 185-194
"Okrągły Stół czyli polski Rubikon", Paulina Codogni, Warszawa 2009 : [recenzja] Krzysztof Łabędź Paulina Codogni (aut. dzieła rec.) s. 262-266
"Okrągły stół w Polsce : studium o porozumieniu politycznym", Krystyna Trembicka, Lublin 2003 : [recenzja] Krzysztof Łabędź Krystyna Trembicka (aut. dzieła rec.) s. 295-301