Znaleziono 4 artykuły

Tomasz Ładoń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pompejusz versus Sertoriusz : rozważania o bitwie pod Lauro Tomasz Ładoń s. 7-16
Kariera Gajusza Anniusza w świetle źródeł literackich i numizmatycznych Tomasz Ładoń s. 29-38
Polityczne podłoże zmian ustrojowych w Rzymie pod koniec lat siedemdziesiątych I wieku p.n.e. Tomasz Ładoń s. 119-131
"Wojna sertoriańska (80—71 przed Chr.)", Tomasz Ładoń, Oświęcim 2011 : [recenzja] Norbert Rogosz Tomasz Ładoń (aut. dzieła rec.) s. 159-164