Znaleziono 10 artykułów

Norbert Rogosz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Lex Tribunicia de Caesare absente consule creando Norbert Rogosz s. 1-13
Kwestia tajności sprzysiężenia M. Juniusza Brutusa i G. Kasjusza Longinusa Norbert Rogosz s. 9-35
Udział i rola cezarian w zamachu na G. Juliusza Cezara (15 marca 44 roku) Norbert Rogosz s. 39-56
Stanowisko senatu wobec konfliktu Pompejusza z Cezarem (1 marca — 1 grudnia 50 r. p.n.e.) Norbert Rogosz s. 53-69
Przeciwstawne cechy, sprzeczności, kontrowersyjne tezy i zbyt swobodny język — czyli jaki Sulla, taka jego biografia Norbert Rogosz Łukasz Schreiber (aut. dzieła rec.) s. 141-160
The participation and role of the Caesarians in the attempt on C. Iulius Caesar's Life (15 March, 44) Norbert Rogosz s. 143-158
"Wojna sertoriańska (80—71 przed Chr.)", Tomasz Ładoń, Oświęcim 2011 : [recenzja] Norbert Rogosz Tomasz Ładoń (aut. dzieła rec.) s. 159-164
"Krassus. Polityk niespełnionych ambicji", Maciej Piegdoń, Kraków 2011 : [recenzja] Norbert Rogosz Maciej Piegdoń (aut. dzieła rec.) s. 165-175
"Sport i widowiska w świecie antycznym : kompendium", Dariusz Słapek, Kraków ; Warszawa 2010 : [recenzja] Norbert Rogosz Dariusz Słapek (aut. dzieła rec.) s. 170-179
Racja stanu, praworządność i sprawy prywatne w działalności Gn. Pompejusza w 52 r. p.n.e. Norbert Rogosz s. 189-201