Znaleziono 15 artykułów

Mirosław Łapot

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Opieka nad żydowskim dzieckiem sierocym w Małopolsce Zachodniej w okresie międzywojennym Mirosław Łapot s. 49-79
Żydowska opieka nad dzieckiem sierocym w Galicji w XIX i na początku XX w. (do 1914 r.) Mirosław Łapot s. 57-73
"Nowe wychowanie" na łamach lwowskiego "Przeglądu Społecznego" (1927-1939) Mirosław Łapot s. 77-86
Działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci im. dra Adolfa Liliena Mirosław Łapot s. 187-194
Żydowski ideał wychowania po pierwszej wojnie światowej Mirosław Łapot s. 213-221
Zagadnienia teorii opiekuńczo-wychowawczej na łamach "Przeglądu Społecznego" (1927–1939) Mirosław Łapot s. 227-240
"Edukacja - państwo - naród w Europie Środkowej i Wschodniej XIX i XX w.", pod red. Aleksandry Bilewicz, Ryszarda Gładkiewicza, Stefanii Walasek, Wrocław 2002 : [recenzja] Mirosław Łapot Aleksandra Bilewicz (aut. dzieła rec.) Ryszard Gładkiewicz (aut. dzieła rec.) Stefania Walasek (aut. dzieła rec.) s. 231-233
Działalność Zakładu dla Żydowskich Dzieci Czterozmysłowych w Bojanowie Wielkopolskim (1926–1939) Mirosław Łapot s. 335-346
Rozwój żydowskiego szkolnictwa świeckiego we Lwowie w latach 1772–1879 Mirosław Łapot s. 383-398
Egzorta jako forma edukacji religijnej uczniów żydowskich w szkołach publicznych we Lwowie (1867–1939) Mirosław Łapot s. 393-403
Nauczycielki religii mojżeszowej w szkołach publicznych w Galicji w latach 1867–1939 Mirosław Łapot s. 407-418
II Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Podstawy edukacji : Ciągłość i zmiana” w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie : główne wątki dyskusyjne Mirosław Łapot s. 413-421
Żydowskie szkolnictwo handlowe we Lwowie w okresie międzywojennym Mirosław Łapot s. 431-452
"Z dziejów opieki nad żydowskim dzieckiem sierocym we Lwowie (1772–1939)", Mirosław Łapot, Gliwice 2011 : [recenzja] Kazimierz Rędziński Mirosław Łapot (aut. dzieła rec.) s. 545-547
O rozwoju nauk pedagogicznych w uniwersytecie klasycznym w murach Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie Mirosław Łapot s. 581-583