Znaleziono 15 artykułów

Stefania Walasek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Leszek Albański Stefania Walasek s. 9-12
Wstęp Stefania Walasek Barbara Winczura s. 9-12
Wstęp Alicja Szerląg Stefania Walasek s. 9-10
Wprowadzenie Alicja Szerląg Stefania Walasek s. 9-11
Wprowadzenie Ewa Jurczyk-Romanowska Stefania Walasek s. 11-15
Wprowadzenie Anna Haratyk Stefania Walasek s. 11-16
Edukacja w społeczeństwie wielokulturowym : na przykładzie zaboru rosyjskiego na przełomie XIX i XX wieku Stefania Walasek s. 49-59
Przedszkola żydowskie na terenie lwowskiego i wileńskiego Kuratorium Okręgu Szkolnego w latach Drugiej Rzeczypospolitej Stefania Walasek s. 55-68
Relacje polsko-litewskie i polsko-białoruskie na przykładzie szkolnictwa w województwach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej Stefania Walasek s. 85-91
Nauczyciele szkół powszechnych w województwach północno-wschodnich w latach 1915-1926 Stefania Walasek s. 93-112
"Polska oświata w guberni wileńskiej w latach 1864-1915", Stefania Walasek, Kraków 2003 : [recenzja] Janina Kamińska Stefania Walasek (aut. dzieła rec.) s. 228-230
"Edukacja - państwo - naród w Europie Środkowej i Wschodniej XIX i XX w.", pod red. Aleksandry Bilewicz, Ryszarda Gładkiewicza, Stefanii Walasek, Wrocław 2002 : [recenzja] Mirosław Łapot Aleksandra Bilewicz (aut. dzieła rec.) Ryszard Gładkiewicz (aut. dzieła rec.) Stefania Walasek (aut. dzieła rec.) s. 231-233
"Lwowskie zakłady dla głuchych i niewidomych dzieci w latach 1830 – 1914", Marzena Pękowska, Kielce 2003 : [recenzja] Stefania Walasek Marzena Pękowska (aut. dzieła rec.) s. 261-263
W kręgu badań nad dzieckiem i dzieciństwem Agnieszka Wałęga Stefania Walasek (aut. dzieła rec.) s. 293-298
Szkolnictwo dla mniejszości płaszczyzną współpracy czy konfliktu? (II Rzeczpospolita) Stefania Walasek s. 339-351