Znaleziono 2 artykuły

Magdalena Łaptaś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Proskynetaria" : inventory Waldemar Deluga Mat Immerzeel Magdalena Łaptaś s. 25-34
Banganarti 2003 : The Wall Paintings Magdalena Łaptaś s. 244-252