Znaleziono 16 artykułów

Kazimierz Łastawski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historyczne i współczesne czynniki kształtowania polskiej tożsamości narodowej Kazimierz Łastawski s. 9-37
Działalność Polski w Grupie Wyszehradzkiej (1991–2014) Kazimierz Łastawski s. 45-57
"Europejskie marzenie : jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa American dream", Jeremy Rifkin, Warszawa 2005 : [recenzja] Kazimierz Łastawski Jeremy Rifkin (aut. dzieła rec.) s. 154-158
Sztab Generalny 'ludowego' Wojska Polskiego Kazimierz Łastawski Franciszek Puchała (aut. dzieła rec.) s. 159-162
"Wstęp do badań politologicznych", Andrzej Jan Chodubski, Gdańsk 2004 : [recenzja] Kazimierz Łastawski Andrzej Jan Chodubski (aut. dzieła rec.) s. 170-174
Specyficzny charakter systemu politycznego Unii Europejskiej Kazimierz Łastawski s. 185-192
The Specificity of the European Union’s Political System Kazimierz Łastawski s. 193-201
Wpływ Związku Radzieckiego na sytuację polityczną Polski w 1981 roku Kazimierz Łastawski s. 195-202
The Impact of the Soviet Union on Poland’s Political Situation in 1981 Kazimierz Łastawski s. 203-212
Historyczne i współczesne cechy tożsamości europejskiej Kazimierz Łastawski s. 206-237
"Kres „zimnej wojny” : bezpieczeństwo europejskie w procesie zmiany międzynarodowego układu sił", Jerzy Stańczyk, Toruń 2004 : [recenzja] Kazimierz Łastawski Jerzy Stańczyk (aut. dzieła rec.) s. 238-241
"Polska racja stanu po wstąpieniu do Unii Europejskiej", Kazimierz Łastawski, Warszawa 2009 : [recenzja] Anna Gąsior-Niemiec Kazimierz Łastawski (aut. dzieła rec.) s. 241-247
Historyczne i współczesne wartości polskiej tożsamości narodowej Kazimierz Łastawski s. 279-307
"Od idei do integracji europejskiej", Kazimierz Łastawski, Warszawa 2003 : [recenzja] Jan Olszewski Kazimierz Łastawski (aut. dzieła rec.) s. 282-283
"Historia integracji europejskiej", Kazimierz Łastawski, Toruń 2011 : [recenzja] Jerzy Stańczyk Kazimierz Łastawski (aut. dzieła rec.) s. 293-297
Europo, skąd pochodzisz i dokąd zmierzasz? Benon Gaziński Kazimierz Łastawski (aut. dzieła rec.) s. 313-322