Znaleziono 9 artykułów

Benon Gaziński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem of Fair Competition on the Single EU Market – the Case of Potato Starch Jacek Chotkowski Benon Gaziński s. 89-98
Wizja Jawaharlala Nehru rozwoju gospodarczego niepodległych Indii = Jawaharlal Nehru Concept of Indian Economic Development Benon Gaziński s. 151-161
Mahatma Gandhi a koncepcja zrównoważonego rozwoju wsi = Mahatma Gandhi : Concept of Sustainable Rural Development Benon Gaziński s. 177-186
Integracja europejska w świetle opinii studentów Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie = European Integration as Seen by Students of the Agricultural University in Olsztyn Benon Gaziński Sylwia Olszewska s. 191-208
Przebudzenie giganta? : gospodarka indyjska w okresie reform = A Revival of the Giant? : Indian Economy in a Period of Reforms Benon Gaziński s. 215-236
O integracji europejskiej – prosto ale bez uproszczeń Mirosław Górnowicz Benon Gaziński (aut. dzieła rec.) s. 267-270
Wieża Babel socjalistów Benon Gaziński F. A. von Hayek (aut. dzieła rec.) s. 302-310
Europo, skąd pochodzisz i dokąd zmierzasz? Benon Gaziński Kazimierz Łastawski (aut. dzieła rec.) s. 313-322
Inspiracje chrześcijańskie w działalności Konrada Adenauera – współtwórcy powojennych Niemiec i dzisiejszej Unii Europejskiej Benon Gaziński s. 467-481