Znaleziono 20 artykułów

Kazimierz Łatak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jubileusz Profesora Bohdana Ryszewskiego Kazimierz Łatak s. 7-9
Średniowieczne pieczęcie krakowskiego klasztoru kanoników regularnych Kazimierz Łatak s. 19-25
Biblioteka kanoników regularnych laterańskich w Krakowie do końca XVI wieku Kazimierz Łatak s. 27-47
Koronacja i rekoronacja obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej Kazimierz Łatak s. 31-38
Nell'’ambito della storiografia in Polonia nel XVII secolo : la Cronaca di Stefano Ranatowicz Kazimierz Łatak s. 41-52
PóŸźnośœredniowieczny ceremoniał pogrzebowy prepozytów generalnych kongregacji krakowskiej Kanoników Regularnych Laterańskich Kazimierz Łatak s. 57-65
Kultura książki w wolbromskim klasztorze kanoników regularnych laterańskich w czasach nowożytnych Kazimierz Łatak s. 69-90
Ksiądz Augustyn Weichsel proboszcz gietrzwałdzki czasu objawień w opinii parafian Kazimierz Łatak s. 125-141
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Poczet rządców opactwa Bożego Ciała kanoników regularnych laterańskich w Krakowie", Kazimierz Łatak, Kraków 2005 : [recenzja] Irena Makarczyk Kazimierz Łatak (aut. dzieła rec.) s. 253-259
"Prowincja litewsko-białoruska zakonu braci mniejszych konwentualnych w latach 1687-–1845", Józef Makarczyk, Grodno 2012 : [recenzja] Kazimierz Łatak Józef Makarczyk (aut. dzieła rec.) s. 321-323
"Klasztor Bożego Ciała Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie w okresie potrydenckim. Ludzie - wydarzenia - budowle - kultura", ed. Kazimierz Łatak, Łomianki 2012 : [recenzja] Tomisław Giergiel Kazimierz Łatak (aut. dzieła rec.) s. 322
"Funkcje społeczne parafii archidiakonatu gnieŸźnieńskiego w XVII wieku", Kielce 2013 : [recenzja] Kazimierz Łatak Anna Jabłońska (aut. dzieła rec.) s. 323-329
"Vita di Cristina di Markyate. Edizione critica e traduzione", Anna Aleksandra Głusiuk, Roma 2013 : [recenzja] Kazimierz Łatak Anna Aleksandra Głusiuk (aut. dzieła rec.) s. 329-331
"Biblioteka opactwa cystersów w Szczyrzycu do końca XIX stulecia: dziedzictwo wieków", Jolanta Małgorzata Marszalska, Tarnów 2007 : [recenzja] Kazimierz Łatak Jolanta Małgorzata Marszalska (aut. dzieła rec.) s. 353-357
"Zakony na śląsku w dobie kulturkampfu", Tomasz Błaszczyk, Wrocław 2004 : [recenzja] Kazimierz Łatak Tomasz Błaszczyk (aut. dzieła rec.) s. 359-364
"Działalność społeczno-dobroczynna Kościołą łódzkiego w okresie międzywojennym", Piotr Zwoliński, Łódź 2006 : [recenzja] Kazimierz Łatak Piotr Zwoliński (aut. dzieła rec.) s. 365-367
"Współczesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne w Kościołach chrześcijańskich", Paweł Dudziński, Warszawa 2007 : [recenzja] Kazimierz Łatak Paweł Dudziński (aut. dzieła rec.) s. 367-371
"Zbiór dokumentów Zakonu Paulinów w Polsce, t.II: 1464-1550", Warszawa 2004 : [recenzja] Kazimierz Łatak s. 402-405
"Dzieje parafii i kościoła pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu", Myszyniec 2009 : [recenzja] Kazimierz Łatak s. 405-409
Rodzina Barbary Samulowskiej wizjonerki gietrzwałdzkiej : studium genealogiczne w świetle parafialnych ksiąg metrykalnych Kazimierz Łatak s. 433-441