Znaleziono 25 artykułów

Piotr Zwoliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia prac o prof. UKSW dr hab. Bronisława Bernarda Panka Piotr Zwoliński s. 13-16
Bibliografia prac ks. prof. hab. Franciszka Stopniaka Piotr Zwoliński s. 15-29
Z historii działalności charytatywno-dobroczynnej w Łodzi w okresie międzywojennym Piotr Zwoliński s. 39-50
Górskie pasje biskupa Józefa Rozwadowskiego Piotr Zwoliński s. 41-44
Działalność charytatywno-dobroczynna biskupa Wincentego Tymienieckiego - ordynariusza łódzkiego 1921-1934 Piotr Zwoliński s. 99-110
Historia Kościoła na ziemi łódzkiej do początku XX wieku Piotr Zwoliński s. 129-142
Dzieje Kościoła polskiego służbą na rzecz człowika, rodziny i narodu Piotr Zwoliński s. 167-176
Działania władz zmierzające do laicyzacji dzieci i młodzieży szkolnej w latach 1945–1949 Piotr Zwoliński s. 177-184
Kult obrazu Matki Bożej Studziańskiej w XVII – XIX w. Piotr Zwoliński s. 243-288
Martyrologium duchowieństwa katolickiego diecezji łódzkiej w czasie II wojny światowej Piotr Zwoliński s. 253-266
"Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi 1921-2001", Piotr Zwoliński, Łódź 2001 : [recenzja] Józef Mandziuk Piotr Zwoliński (aut. dzieła rec.) s. 263-264
„Działalność społeczno-dobroczynna Kościoła łódzkiego w okresie międzywojennym (studium historyczne)”, Piotr Zwoliński, Łódź 2006 : [recenzja] Waldemar Gliński Piotr Zwoliński (aut. dzieła rec.) s. 291-292
Zarys kultu Matki Bożej w kolegiacie w Łasku Piotr Zwoliński s. 295-302
"Archidiecezja warszawska w latach 1939-1945 : zniszczenia obiektów sakralnych", Stanisław Banach, Dalków-Łódź 2001 : [recenzja] Piotr Zwoliński Stanisław Banach (aut. dzieła rec.) s. 309-311
Rola wychowawczo-oświatowa duszpasterzy łódzkich w XIX i w pierwszej połowie XX wieku Piotr Zwoliński s. 327-347
„Dzieje parafii Wniebowzięcia NMP na tle rozwoju Łodzi”, Piotr Zwoliński, Łódź 1998 : [recenzja] Mieczysław Różański Piotr Zwoliński (aut. dzieła rec.) s. 349-350
"Działalność społeczno-dobroczynna Kościołą łódzkiego w okresie międzywojennym", Piotr Zwoliński, Łódź 2006 : [recenzja] Kazimierz Łatak Piotr Zwoliński (aut. dzieła rec.) s. 365-367
Działalność Sióstr Albertynek w diecezji łódzkiej w okresie międzywojennym Piotr Zwoliński s. 371-384
„Historia Kościoła katolickiego na Śląsku”, t. 5, Tablice chronologiczne, Warszawa 2000 : [recenzja] Piotr Zwoliński Józef Mandziuk (aut. dzieła rec.) s. 385-386
Filipini jako kustosze sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie do kasaty kongregacji w 1865 r. Piotr Zwoliński s. 393-426
Parafia – pierwszą linią frontu walki z klerem Piotr Zwoliński s. 395-405
Najstarsze dewocjonalia studzińskie jako wyraz kultu Matko Bożej Świętorodzinnej w Studziannie Piotr Zwoliński s. 407-410
Ksiądz Antoni Machnikowski, proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Tomaszowie Mazowieckim – ofiara eksterminacji hitlerowskiej Piotr Zwoliński s. 421-426
„Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. Średniowiecze”, tom 1, część 1 (do 1302 r.), Józef Mandziuk, Warszawa 2003 : [recenzja] Piotr Zwoliński Józef Mandziuk (aut. dzieła rec.) s. 443-444
Biskup Wincenty Tymieniecki i jego inicjatywy społeczno-dobroczynne : przyczynek do biografii Piotr Zwoliński s. 447-467