Znaleziono 31 artykułów

Mieczysław Różański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Społeczna działalność Kościoła łódzkiego w czasie I wojny światowej Mieczysław Różański s. 71-83
Organizacja terytorialna Diecezji Łódzkiej w latach 1920–1925 Mieczysław Różański s. 85-106
Szkoła w Szadku w okresie staropolskim w świetle wizytacji kościelnych Mieczysław Różański s. 103-109
Duchowieństwo parafii w Szadku w XVIII w. w świetle wizytacji kościelnych Mieczysław Różański s. 103-111
Dzieje najstarszych łódzkich cmentarzy katolickich do końca XIX wieku Mieczysław Różański s. 105-128
„Księga zapowiedzi łacińskiej parafii katedralnej w Łucku 1782–1826”, opr. Maria Dębowska, Lublin 2013 : [recenzja] Maria Dębowska Mieczysław Różański s. 114-115
Statuty archiwów historycznych w dokumentacji synodalnej synodów diecezjalnych w Polsce po wprowadzeniu nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego Mieczysław Różański s. 117-125
Problematyka szkolna w obradach Konferencji Episkopatu Prowincji Warszawskiej w okresie niewoli narodowej (1906-1918) Mieczysław Różański s. 121-134
Statut organizacyjny Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi Mieczysław Różański s. 127-137
„Diecezje łucka i żytomierska w pierwszych latach istnienia. Wybrane zagadnienia”, Maria Dębowska Lublin 2014 : [recenzja] Mieczysław Różański Maria Dębowska (aut. dzieła rec.) s. 135-136
Sukcesja apostolska biskupów łódzkich Mieczysław Różański s. 169-175
Obraz dekanatu szadkowskiego według ankiety z 1802 r. Mieczysław Różański s. 177-188
Ludność dekanatu uniejowskiego według wizytacji generalnej z 1791 r. Mieczysław Różański s. 191-197
Duchowieństwo dekanatu lutomierskiego w drugiej połowie XVIII w. Mieczysław Różański s. 199-215
Prawo do życia w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku Mieczysław Różański s. 257-267
Rozwój sieci parafialnej w archidiakonacie uniejowskim od "Liber Beneficiorum" do 1795 Mieczysław Różański s. 287-294
Duchowieństwo dekanatu uniejowskiego w świetle wizytacji generalnej z 1779 r. : studium tropozograficzne z Mieczysław Różański s. 293-306
Kult maryjny w kolegiacie łaskiej w okresie staropolskim Mieczysław Różański s. 303-308
Duszpasterze dekanatu lutomierskiego w świetle wizytacji generalnej z 1811 roku Mieczysław Różański s. 319-326
„Dzieje parafii Wniebowzięcia NMP na tle rozwoju Łodzi”, Piotr Zwoliński, Łódź 1998 : [recenzja] Mieczysław Różański Piotr Zwoliński (aut. dzieła rec.) s. 349-350
„Kolegiata w łasku”, Krzysztof Kwaskowki, Łódź 2000 : [recenzja] Mieczysław Różański Krzysztof Kwaskowski (aut. dzieła rec.) s. 354-355
„Kościół sercem budowany”, Celina Jaworska-Maćkowiak, Łódź 2000 : [recenzja] Mieczysław Różański Celina Jaworska-Maćkowiak (aut. dzieła rec.) s. 355-356
„Kościół pod wezwaniem świętego Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim”, Stanisław Grad, Tomaszów Mazowiecki : [recenzja] Mieczysław Różański Stanisław Grad (aut. dzieła rec.) s. 360-351
„Księgi wpisów archidiecezji warszawskiej z lat 1848 – 1861 jako źródło historyczne”, Stanisław Banach, Dalików – Łódź 2002 : [recenzja] Mieczysław Różański Stanisław Banach (aut. dzieła rec.) s. 362-364
„Salezjańska Szkoła Mechaniczna w Łodzi (1922 –1962). Wybór źródeł”, opr. K. Kolasa, J. Wąsowicz, Łódź 2010 : [recenzja] Mieczysław Różański K. Kolasa (aut. dzieła rec.) J. Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 377-378
Szkolnictwo parafialne w archidiakonacie uniejowskim w świetle wizytacji z 1683 roku Mieczysław Różański s. 379-392
Sieć parafialna w archidiakonacie uniejowskim w świetle „Liber beneficiorum” Jana Łaskiego Mieczysław Różański s. 379-393
Spis duchowieństwa i parafii diecezji łódzkiej (1940 – 1941) Mieczysław Różański s. 401-420
"Jan Paweł II w Łodzi – w dwudziestą rocznicę wizyty", red. Milena Przybysz, Mieczysław Różański, Janusz Wróbel, Łódź 2007 : [recenzja] Koller Stanisław Milena Przybysz (aut. dzieła rec.) Mieczysław Różański (aut. dzieła rec.) Janusz Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 405-408
Duchowieństwo dekanatu uniejowskiego w latach 1790-1791 : studium prozopograficzne Mieczysław Różański s. 419-432
„Monografia parafii Jeziorsko”, Wojciech Frątczak, Włocławek 2003 : [recenzja] Mieczysław Różański Wojciech Frątczak (aut. dzieła rec.) s. 437-438