Znaleziono 3 artykuły

Miłosz Łuczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aktywne kształtowanie partnerskich relacji z konsumentami przesłanką przewagi konkurencyjnej na rynku Miłosz Łuczak s. 90-96
Tworzenie relacji z finalnym nabywcą na rynku dóbr konsumpcyjnych Miłosz Łuczak s. 209-217
Produkt czy usługa? : wpływ bezpośrednich relacji przedsiębiorstw z klientami na ofertę firmy Miłosz Łuczak s. 445-455