Znaleziono 16 artykułów

Wiesław Łukawski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pozytywne strony art. 24 ustawy o działalności gospodarczej Wiesław Łukawski Ksawery Łukawski s. 34-37
Wystawa dorobku naukowego adwokatów w dziedzinie prawa cywilnego i prawa karnego : słowo wstępne Wiesław Łukawski s. 43-44
Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością : (wielowariantowy wzór umowy) Wiesław Łukawski Ksawery Łukawski s. 51-67
Podstawy rewizji w procesie cywilnym : (wybrane zagadnienia) Wiesław Łukawski s. 57-64
"Fałszywe zeznania i ich przyczyny", Katarzyna Gustowska-Szwaja, Zbigniew Lachman, Jan Stańda, [Kraków 1971] : [recenzja] Wiesław Łukawski Katarzyna Gustowska-Szwaja (aut. dzieła rec.) Zbigniew Lachman (aut. dzieła rec.) Jan Stańda (aut. dzieła rec.) s. 60-62
"Kodeks handlowy z komentarzem", oprac. Józef Zejda, Łódź 1988 : [recenzja] Wiesław Łukawski Józef Zejda (aut. dzieła rec.) s. 70-76
Sprawozdanie z przebiegu Studium prawa cywilnego Wiesław Łukawski s. 84-85
Sprawozdanie dotyczące Studium prawa gospodarczego Wiesław Łukawski s. 85-87
Spotkanie uczestników Studium Prawa Gospodarczego Wiesław Łukawski s. 123
Model postępowania przygotowawczego : (sympozjum zorganizowane przez OBA) Wiesław Łukawski s. 123-129
Wyniki konkursu na utwór literacki rozpisanego przez Zarząd Klubu Adwokatów Pisarzy w 1987 r. Wiesław Łukawski s. 124-125
Adwokaci cudzoziemcy życzliwi Polsce Wiesław Łukawski s. 129-130
Doroczne zebranie plenarne Ośrodka Badawczego Adwokatury Wiesław Łukawski s. 131
Powstanie studium komputerowego Wiesław Łukawski s. 132
Informacja dyr. OBA adw. Wiesława Łukawskiego Wiesław Łukawski s. 134-135
Ośrodek Badawczy Adwokatury Wiesław Łukawski s. 150-156