Znaleziono 6 artykułów

Józef Zejda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spółka jako forma wykonywania zawodu adwokata : (zagadnienia wybrane) Józef Zejda s. 14-18
Spółka cywilna : (zagadnienia wybrane) Józef Zejda s. 23-30
Domniemanie w prawie cywilnym : (zagadnienia wybrane) Józef Zejda s. 34-40
Niektóre roszczenia w postępowaniu karnym wykonawczym Józef Zejda s. 43-55
    Zacytuj
  • Udostępnij
Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 9 czerwca 1989 r. III CZP 55 Józef Zejda s. 49-51
"Kodeks handlowy z komentarzem", oprac. Józef Zejda, Łódź 1988 : [recenzja] Wiesław Łukawski Józef Zejda (aut. dzieła rec.) s. 70-76