Znaleziono 6 artykułów

Małgorzata Łuszczyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Umowa społeczna jako fundament życia zbiorowego Małgorzata Łuszczyńska s. 43-54
Katolicka nauka społeczna – doktryna "per se" czy "per participationem"? Małgorzata Łuszczyńska s. 89-102
Od myśli Tomaszowej do tomizmu : dzieje doktryny Lech Dubel Małgorzata Łuszczyńska s. 101-118
"Epikea", czyli rzecz o nadprawości w doktrynie św. Tomasza z Akwinu Małgorzata Łuszczyńska s. 129-141
Filozofia prawa : w poszukiwaniu tożsamości Małgorzata Łuszczyńska s. 171-187
"Czesław Martyniak – życie i dzieło" : Konferencja Naukowa, Tomaszów Lubelski, 10 grudnia 2009 Małgorzata Łuszczyńska s. 390-391