Znaleziono 21 artykułów

Janusz ławrynowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym Janusz Ławrynowicz s. 5-14
Wyłączenie z egzekucji odszkodowań i świadczeń przysługujących z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych Stanisław Nowak Janusz Ławrynowicz s. 6-18
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, w drodze z domu do pracy i z pracy do domu Janusz Ławrynowicz s. 22-25
Świadczenia Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z ubezpieczeń wypadkowych : (na tle ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. i rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 1968 r.) Janusz Ławrynowicz s. 22-30
Pojęcie nieszczęśliwego wypadku w umowie ubezpieczenia Janusz Ławrynowicz s. 24-28
O nowych ubezpieczeniach ustawowych komunikacyjnych Janusz Ławrynowicz s. 26-31
Zbieg świadczeń w ubezpieczeniach następstw nieszczęśliwych wypadków Janusz Ławrynowicz s. 26-32
Obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1974 r. Janusz Ławrynowicz s. 27-42
Wybrane zagadnienia na tle obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych Janusz Ławrynowicz s. 29-39
Ubezpieczenia pojazdów samochodowych krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym Stanisław Jenger Janusz Ławrynowicz s. 29-44
Obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne Janusz Ławrynowicz s. 29-42
Zmiany w przepisach regulujących obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne Janusz Ławrynowicz s. 30-34
Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od zakładu ubezpieczeń przed sądem w świetle § 20 ust. 4 rozporzqdzenia w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych Janusz Ławrynowicz s. 30-34
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie ustawowych ubezpieczeń komunikacyjnych za lata 1978-1987 : według stanu prawnego na dzień 1.IX.1987 r. : (zagadnienia wybrane) Janusz Ławrynowicz s. 30-53
Obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.XI.1981 r. (Dz. U. nr 30, poz. 166) Janusz Ławrynowicz s. 38-47
Roszczenie odszkodowawcze właściciela taksówki w związku ze szkodą powstałą wskutek jej zaboru w świetle przepisów o obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych Janusz ławrynowicz s. 45-48
O zmianach w przepisach o obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych Janusz Ławrynowicz s. 46-50
"Prawo ubezpieczeń gospodarczych : teksty przepisów, orzecznictwo, komentarz", Kazimierz Karśnicki, Janusz Ławrynowicz, Warszawa 1969 : [recenzja] Zbigniew Czerski Kazimierz Karśnicki (aut. dzieła rec.) Janusz Ławrynowicz (aut. dzieła rec.) s. 49-51
Pytania i odpowiedzi prawne Zenon Kosiński Zdzisław Krzemiński Janusz Ławrynowicz s. 62-67
"Sądowe dochodzenie roszczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych", T. Ereciński, [b.m.] 1976 : [recenzja] Janusz Ławrynowicz T. Ereciński (aut. dzieła rec.) s. 86-89
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Janusz Ławrynowicz s. 133-138