Znaleziono 8 artykułów

Katarzyna Ślebarska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola teorii atrybucji w poznaniu procesów zaradczych człowieka bezrobotnego Katarzyna Ślebarska s. 54-62
Nowe oblicze bezrobocia Katarzyna Ślebarska s. 107-114
Kontakty międzyludzkie w obliczu utrwalonych stereotypów (na przykładzie Polski i Niemiec)Kontakty międzyludzkie w obliczu utrwalonych stereotypów : na przykładzie Polski i Niemiec Katarzyna Ślebarska s. 131-140
Problem bezrobocia w obliczu masowej emigracji zarobkowej Katarzyna Ślebarska s. 147-156
W organizacyjnej dżungli : Reintegracja zawodowa pracowników po urlopie wychowawczym Katarzyna Ślebarska s. 160-167
Rola wsparcia społecznego w szukaniu pracy Katarzyna Ślebarska s. 177-187
Psychospołeczne koszty reintegracji zawodowej osób bezrobotnych Katarzyna Ślebarska s. 371-381
Praca jako wartość wobec problemu bezrobocia Katarzyna Ślebarska s. 439-448