Znaleziono 5 artykułów

Magdalena Ślusarska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Felicjan Wykowski (1728-1784) : zapomniany poeta z wileńskiego środowiska pijarów litewskich Magdalena Ślusarska s. 57-86
Kaznodziejstwo epoki stanisławowskiej : inspiratorzy, twórcy, odbiorcy Magdalena Ślusarska s. 101-117
Królewskie kaznodziejstwo okolicznościowe czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego Magdalena Ślusarska s. 136-152
"Dwór, plebania, rodzina chłopska. Szkice z dziejów wsi polskiej XVII i XVIII wieku", pod red. Magdaleny Ślusarskiej, Warszawa 1998 : [recenzja] Tadeusz Kasabuła Magdalena Ślusarska (aut. dzieła rec.) s. 177-181
Między polityką a religią : o rytuałach i rytualności konfederacji barskiej Magdalena Ślusarska s. 281-289