Znaleziono 30 artykułów

Tadeusz Kasabuła

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prymas kardynał Wyszyński w archidiecezji w Białymstoku Tadeusz Kasabuła s. 7-19
X lat Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Tadeusz Kasabuła s. 10-29
"Rocznik Teologii Katolickiej" w pierwszym dziesięcioleciu swego istnienia Tadeusz Kasabuła s. 11-20
Sprawozdanie z sympozjum "Duchowość chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu" (25-26 stycznia 2002 r.) Tadeusz Kasabuła s. 89-96
Początki Kościoła katolickiego łacińskiego na Białorusi Tadeusz Kasabuła s. 89-103
Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku - sprawozdanie z działalności za rok 2001 Tadeusz Kasabuła s. 97-101
Kanonicy koadiutorzy w kapitule katedralnej wileńskiej w okresie przedrozbiorowym Tadeusz Kasabuła s. 111-127
Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiegj Uniwersytetu w Białymstoku (1 I 2002 - 30 IX 2003) Tadeusz Kasabuła s. 139-145
"Lietuvos istorijos šaltiniai, t. VI, Vyskupo Ignoto Jokûbo Masalskio kauno dekanato vizitacija 1782 m.", Vytautas Jogėla, Vilnius 2001 : [recenzja] Tadeusz Kasabuła Vytautas Jogėla (aut. dzieła rec.) s. 155-161
Rozwój sieci kościołów parafialnych, rektoralnych i pomocniczych w archidiecezji w Białymstoku w latach 1945-1989 Tadeusz Kasabuła s. 158-176
Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2003/2004 Tadeusz Kasabuła s. 164-168
"Dwór, plebania, rodzina chłopska. Szkice z dziejów wsi polskiej XVII i XVIII wieku", pod red. Magdaleny Ślusarskiej, Warszawa 1998 : [recenzja] Tadeusz Kasabuła Magdalena Ślusarska (aut. dzieła rec.) s. 177-181
Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2006/2007 Tadeusz Kasabuła s. 195-203
Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2008/2009 Tadeusz Kasabuła s. 233-239
Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2009/2010 Tadeusz Kasabuła s. 235-237
Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2010/2011 Tadeusz Kasabuła s. 238-246
Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2004/2005 Tadeusz Kasabuła s. 239-245
Problem reorganizacji szkolnictwa średniego w diecezji wileńskiej w czasach Komisji Edukacji Narodowej Tadeusz Kasabuła s. 245-262
Sprawozdanie z obchodów 50. rocznicy śmierci arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego "Między Wilnem a Białymstokiem" 14-15 czerwca 2005 Tadeusz Kasabuła s. 246-251
Początki organizacji terytorialnej Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego w Cesarstwie Rosyjskim : (w 225. rocznicę powstania archidiecezji i metropolii mohylowskiej) Tadeusz Kasabuła s. 260-271
"Chryścijańska dumka" (1928-1939) Tadeusz Kasabuła s. 269-288
"Lietuvos istorijos šaltiniai, t. VII, Breslaujos dekanato vizitacija 1782-1783 m. atlikta vilniaus vyskupo Ignoto Jokūbo Maslaskio parėdymu", oprac. Romauldas Firkovičius, Vilnius 2008 : [recenzja] Tadeusz Kasabuła Romualdas Firkovičius (aut. dzieła rec.) s. 271-275
Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2005/2006 Tadeusz Kasabuła s. 275-280
"Starożytne patriarchaty prawosławne", M. Bendza, A. Szymaniuk, Białystok 2005 : [recenzja] Tadeusz Kasabuła Marian Bendza (aut. dzieła rec.) Anatol Szymaniuk (aut. dzieła rec.) s. 303-308
Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2007/2008 Tadeusz Kasabuła s. 309-314
Chrzest Żydów w diecezji wileńskiej w drugiej połowie XVIII wieku Tadeusz Kasabuła s. 327-341
Cech ubogich czyli Bractwo Miłosierdzia w Wilnie Tadeusz Kasabuła s. 363-375
""Przegląd Kalwaryjski". 400 lat sanktuarium", 7, 2002 : [recenzja] Tadeusz Kasabuła s. 473-477
"Dzieje Klubu Inteligencji Katolickiej w Białymstoku", red. Czesław Gładczuk, Białystok 2001 : [recenzja] Tadeusz Kasabuła Czesław Gładczuk (aut. dzieła rec.) s. 504-507
""Krynica". Ideologia i przywódcy białoruskiego katolicyzmu", Małgorzata Moroz, Białystok 2001 : [recenzja] Tadeusz Kasabuła Małgorzata Moroz (aut. dzieła rec.) s. 520-524