Znaleziono 2 artykuły

Marzena Świgoń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Potencjał zawodowy historyków w opinii magistrantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Marzena Świgoń s. 59-75
"Historia, Archiwistyka, Informacja naukowa. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu", pod red. Marzeny ŒWigoń, Olsztyn 2009 : [recenzja] Katarzyna Żebrowska-Gieszczyńska Marzena Świgoń (aut. dzieła rec.) s. 198-201