Znaleziono 1 artykuł

Katarzyna Żebrowska-Gieszczyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Historia, Archiwistyka, Informacja naukowa. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu", pod red. Marzeny ŒWigoń, Olsztyn 2009 : [recenzja] Katarzyna Żebrowska-Gieszczyńska Marzena Świgoń (aut. dzieła rec.) s. 198-201