Znaleziono 1 artykuł

Jana Šnytová

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Vlastní jména v prózách Cirila Kosmače při překladu ze slovinštiny do češtiny = Nazwy własne w prozie Cirila Kosmača w przekładzie z języka słoweńskiego na język czeski Jana Šnytová Marta Buczek (tłum.) s. 199-225