Znaleziono 18 artykułów

Marta Buczek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przekład poezji w Słowacji po roku 1945 = The translation of poetry in Slovakia after 1945 Anna Valcerová Marta Buczek (tłum.) s. 97-113
Bibliografia przekładów literatury słowackiej w Polsce w 2015 roku Marta Buczek s. 127-130
Komentarz do bibliografii przekładów literatury słowackiej w Polsce w 2015 roku : A commentary on the bibliography of Slovak literary translations in Poland in 2015 Marta Buczek s. 131-144
Bibliografia przekładów literatury słowackiej w Polsce w 2013 roku Marta Buczek s. 161-162
Literatura słowacka w Polsce w latach 2007—2013 Marta Buczek s. 163-176
Bariery kulturowe w słowackim przekładzie "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza Marta Buczek s. 164-183
Literatura polska w słowackich przekładach po 2007 roku Marta Buczek s. 181-200
Bibliografia przekładów literatury słowackiej w Polsce w latach 1990—2006 Marta Buczek s. 187-247
Słowacki realizm magiczny w polskim przekładzie Marta Buczek s. 196-208
Vlastní jména v prózách Cirila Kosmače při překladu ze slovinštiny do češtiny = Nazwy własne w prozie Cirila Kosmača w przekładzie z języka słoweńskiego na język czeski Jana Šnytová Marta Buczek (tłum.) s. 199-225
Danuty Abrahamowicz szkoła przekładu = Danuta Abrahamowicz's school of translation Marta Buczek s. 201-219
Stereotypy w przekładzie słowackich opowiadań „Bajki dla niegrzecznych dzieci i ich troskliwych rodziców" Dušana Taragela Marta Buczek s. 224-240
Wielokulturowość w przekładzie "Opowieści galicyjskich" Andrzeja Stasiuka Marta Buczek s. 235-250
Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowacji w latach 1990—2006 Marta Buczek s. 251-318
Bibliografia przekładów literatury słowackiej w Polsce w latach 2007-2012 Marta Buczek s. 363-382
Jozef Marušiak — tłumacz-komparatysta idealny? Marta Buczek s. 374-387
Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowacji w latach 2007-2012 Marta Buczek s. 385-416
Literatura chorwacka dla dzieci i młodzieży w centrum zainteresowania słowackich tłumaczy = Croatian literature for children and youth as the centre of interest of Slovak translators Alica Kulihová Marta Buczek (tłum.) s. 391-405