Znaleziono 2 artykuły

Alica Kulihová

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Chorvátska literatúra pre deti a mládež v centre zájmu slovenských prekladateľov = Croatian literature for children and youth as the centre of interest of Slovak translators Alica Kulihová s. 376-390
Literatura chorwacka dla dzieci i młodzieży w centrum zainteresowania słowackich tłumaczy = Croatian literature for children and youth as the centre of interest of Slovak translators Alica Kulihová Marta Buczek (tłum.) s. 391-405