Znaleziono 3 artykuły

Anna Źróbek-Sokolnik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aleje przydrożne gminy Jonkowo - przegląd i potrzeby uzupełnienia drzewostanów Piotr Dynowski Mieczysława Aldona Fenyk Anna Źróbek-Sokolnik s. 59-72
Aleje przydrożne gminy Dobre Miasto - przegląd i potrzeby uzupełnienia drzewostanów Piotr Dynowski Mieczysława Aldona Fenyk Anna Źróbek-Sokolnik s. 71-89
Sporządzanie dokumentacji kartograficznej na potrzeby Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 Piotr Dynowski Anna Źróbek-Sokolnik s. 91-101