Znaleziono 5 artykułów

Mieczysława Aldona Fenyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Różnorodność biologiczna w krajobrazie rolniczym Mieczysława Aldona Fenyk Krystyna Kuszewska s. 57-67
Aleje przydrożne gminy Jonkowo - przegląd i potrzeby uzupełnienia drzewostanów Piotr Dynowski Mieczysława Aldona Fenyk Anna Źróbek-Sokolnik s. 59-72
Flora opuszczonych sadyb gospodarskich Warmii Mieczysława Aldona Fenyk Krystyna Kuszewska s. 59-70
Aleje przydrożne gminy Dobre Miasto - przegląd i potrzeby uzupełnienia drzewostanów Piotr Dynowski Mieczysława Aldona Fenyk Anna Źróbek-Sokolnik s. 71-89
Programy rolnośrodowiskowe i fundusze UE a kształtowanie i ochrona krajobrazu rolniczego Mieczysława Aldona Fenyk Krystyna Kuszewska s. 71-82