Znaleziono 10 artykułów

Antoni Żabko-Potopowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zapiski do autobiografii Antoni Żabko-Potopowicz s. 2-26
Z dziejów nauk leśnych Antoni Żabko-Potopowicz s. 71-84
Myśl techniczna w leśnictwie i drzewnictwie polskiem i jej dzieje Antoni Żabko-Potopowicz s. 83-104
"Historia leśnictwa", Antoni Żabko-Potopowicz, Warszawa 1960 : [recenzja] Antoni Żabko-Potopowicz (aut. dzieła rec.) s. 154
Muzeum Kultury Lasu w Szczecinku Antoni Żabko-Potopowicz s. 256-257
"Dzieje piśmiennictwa leśnego w Polsce do roku 1939", Antoni Żabko-Potopowicz, [w:] "Studia i materiały z dziejów nauki polskiej", seria B: "Historia nauk biologicznych i medycznych", zeszyt 3, Warszawa 1960 : [recenzja] Zdzisław Kosiek Antoni Żabko-Potopowicz (aut. dzieła rec.) s. 326-328
"Nauki rolnicze w Towarzystwie Warszawskim Przyjaciół Nauk", Zdzisław Kosiek, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967 : [recenzja] Antoni Żabko-Potopowicz Zdzisław Kosiek (aut. dzieła rec.) s. 385-388
Ankieta w sprawie prac z zakresu historii nauk leśnych Antoni Żabko-Potopowicz s. 488-491
O nauczaniu historii leśnictwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Antoni Żabko-Potopowicz s. 595-608
"Zarys polskiej myśli ekonomiczo-rolniczej do drugiej wojny światowej", pod red. Antoniego Żabko-Potopowicza, Wrocław 1973 : [recenza] Stanisław Brzozowski Antoni Żabko-Potopowicz (aut. dzieła rec.) s. 743-745