Znaleziono 6 artykułów

Katarzyna Żak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The evaluation of the digital competences of Poland and Polish enterprises in the concept of the multi-criteria measurement of digitization Katarzyna Żak s. 109-117
The diagnosis of the use of social media in building an enterprise’s relationships with customers: Poland and the European Union Katarzyna Żak s. 143-156
Media społecznościowe jako narzędzie budowania relacji przedsięborstwa z klientem Katarzyna Żak s. 307-316
Rola komunikacji elektronicznej w tworzeniu relacji przedsiębiorstwa z klientem Katarzyna Żak s. 383-392
Controlling operacyjny a kształtowanie cash flow i płynności finansowej przedsiębiorstwa Katarzyna Żak s. 401-408
Przedsiębiorstwo ery nowej gospodarki Katarzyna Żak s. 619-627