Znaleziono 2 artykuły

Anna Żelazna-Blicharz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ekonomiczne aspekty społecznej odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego na przykładzie przedsiębiorstw w województwie lubelskim Anna Żelazna-Blicharz s. 305-325
Dążenie do społecznej odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego jako szansa na powodzenie przedsiębiorstw na rynku lubelskim Anna Żelazna-Blicharz s. 349-359