Znaleziono 7 artykułów

Michał Żemła

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Atracyjność turystyczna, bańka spekulacyjna i kryzys gospodarczy - próba analizy wzajemnych relacji na przykładzie Hiszpanii Michał Żemła s. 37-48
Możliwości i ograniczenia pełnienia roli przywódcy w kooperacyjnym kreowaniu potencjału turystycznego obszaru przez lokalne i regionalne organizacje turystyczne Michał Żemła s. 93-102
Symptomy stronniczości turystów w ocenie atrakcyjności krajowej oferty turystycznej na przykładzie Polski i Czech Adam R. Szromek Michał Żemła s. 165-178
Marka produktu turystycznego regionu jako narzędzie w działalności marketingowej lokalnych interesariuszy. Przykłady zagraniczne a polska rzeczywistość Michał Żemła s. 171-179
Film-Induced Tourism : Basic Relations Between Films and Tourism from Tourism Destinations Perspective Piotr Zawadzki Michał Żemła s. 203-221
Film-Induced Tourism : Basic Relations Between Films and Tourism from Tourism Destinations Perspective Piotr Zawadzki Michał Żemła s. 203-221
Autentyczność obiektywistyczna wybranych typów atrakcji w oczach turysty w kształtowaniu doświadczenia turystów Michał Żemła s. 385-404