Znaleziono 10 artykułów

Piotr Zawadzki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykorzystanie wizerunku znanych osób w promocji miasta na przykładzie Jeleniej Góry Piotr Zawadzki s. 129-140
Intensywność konkurencji na rynku prasy codziennej w ocenach wydawców Piotr Zawadzki s. 153-163
Film-Induced Tourism : Basic Relations Between Films and Tourism from Tourism Destinations Perspective Piotr Zawadzki Michał Żemła s. 203-221
Film-Induced Tourism : Basic Relations Between Films and Tourism from Tourism Destinations Perspective Piotr Zawadzki Michał Żemła s. 203-221
Znaczenie obiektów dziedzictwa przemysłowego dla rozwoju oferty turystycznej Dolnego Śląska Piotr Zawadzki s. 231-240
Organizacja masowych imprez sportowych jako forma promocji ośrodków turystycznych na przykładzie Letniego Biegu Piastów w Jakuszycach Piotr Zawadzki s. 233-245
Masowe imprezy sportowe jako forma promocji regionów turystycznych na przykładzie Biegu Piastów w Jakuszycach Piotr Zawadzki s. 267-275
Targi turystyczne jako forma promocji miast i regionów turystycznych Piotr Zawadzki s. 321-330
Czynniki determinujące wybór środków masowego przekazu przez klientów Piotr Zawadzki s. 386-395
Promocja regionu turystycznego na przykładzie kampanii "Tajemniczy Dolny Śląsk" Piotr Zawadzki s. 435-447