Znaleziono 6 artykułów

Agnieszka Żyta

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowe tendencje i kierunki rozwoju pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną : zmiany terminologiczne Katarzyna Ćwirynkało Agnieszka Żyta s. 52-61
Starzejący się rodzice, starzejące się dzieci : problemy rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną Katarzyna Ćwirynkało Agnieszka Żyta s. 54-67
Dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną w województwie warmińsko-mazurskim : ograniczenia i możliwości w świetle relacji społecznych Agnieszka Żyta s. 85-92
Relacje rówieśnicze uczniów z niepełnosprawnością w nauczaniu inkluzyjnym – wybrane problemy Katarzyna Ćwirynkało Agnieszka Żyta s. 88-98
"On przyszedł do nas ze specjalną misją - żeby scalić mnie i męża" : relacje między rodzicami dzieci z zespołem Downa w doświadczeniach matek Katarzyna Ćwirynkało Agnieszka Żyta s. 89-96
Wspieranie rodzin dzieci z niepełnosprawnością – perspektywa zmiany Katarzyna Ćwirynkało Agnieszka Żyta s. 377-396