Znaleziono 12 artykułów

Katarzyna Ćwirynkało

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niepełnosprawność a macierzyństwo - możliwości i bariery : studium fenomenograficzne samotnych matek z niepełnosprawnością intelektualną Urszula Bartnikowska Anna Chyła Katarzyna Ćwirynkało s. 29-52
Kobiety z niepełnosprawnością intelektualną w roli matki : perspektywa zagrożeń Urszula Bartnikowska Anna Chyła Katarzyna Ćwirynkało s. 40-53
Praca nad samokontrolą emocjonalną osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną Katarzyna Ćwirynkało s. 51-66
Nowe tendencje i kierunki rozwoju pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną : zmiany terminologiczne Katarzyna Ćwirynkało Agnieszka Żyta s. 52-61
Starzejący się rodzice, starzejące się dzieci : problemy rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną Katarzyna Ćwirynkało Agnieszka Żyta s. 54-67
Niepełnosprawność mężczyzny a możliwości i ograniczenia w realizowaniu roli ojca Urszula Bartnikowska Katarzyna Ćwirynkało s. 63-79
Relacje rówieśnicze uczniów z niepełnosprawnością w nauczaniu inkluzyjnym – wybrane problemy Katarzyna Ćwirynkało Agnieszka Żyta s. 88-98
"On przyszedł do nas ze specjalną misją - żeby scalić mnie i męża" : relacje między rodzicami dzieci z zespołem Downa w doświadczeniach matek Katarzyna Ćwirynkało Agnieszka Żyta s. 89-96
Pełnosprawni uczniowie wobec swoich rówieśników z niepełnosprawnością Katarzyna Ćwirynkało s. 93-106
Wsparcie społeczne z perspektywy ojców z niepełnosprawnością Urszula Bartnikowska Katarzyna Ćwirynkało s. 124-138
Adaptacja do rodzicielstwa adopcyjnego i zastępczego dziecka z niepełnosprawnością Urszula Bartnikowska Katarzyna Ćwirynkało s. 251-273
Wspieranie rodzin dzieci z niepełnosprawnością – perspektywa zmiany Katarzyna Ćwirynkało Agnieszka Żyta s. 377-396