Znaleziono 8 artykułów

Urszula Bartnikowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Głuchota – mniejszość językowa, kulturowa, pogranicze..., czyli społeczny kontekst badania zjawisk związanych z uszkodzeniem słuchu Urszula Bartnikowska s. 27-41
Niepełnosprawność a macierzyństwo - możliwości i bariery : studium fenomenograficzne samotnych matek z niepełnosprawnością intelektualną Urszula Bartnikowska Anna Chyła Katarzyna Ćwirynkało s. 29-52
„E-wsparcie” dla rodziców w edukacji domowej dzieci Urszula Bartnikowska Joanna Maria Garbula s. 31-46
Kobiety z niepełnosprawnością intelektualną w roli matki : perspektywa zagrożeń Urszula Bartnikowska Anna Chyła Katarzyna Ćwirynkało s. 40-53
Niepełnosprawność mężczyzny a możliwości i ograniczenia w realizowaniu roli ojca Urszula Bartnikowska Katarzyna Ćwirynkało s. 63-79
Stygmat rodzinny słyszących dzieci niesłyszących rodziców Urszula Bartnikowska s. 88-100
Wsparcie społeczne z perspektywy ojców z niepełnosprawnością Urszula Bartnikowska Katarzyna Ćwirynkało s. 124-138
Adaptacja do rodzicielstwa adopcyjnego i zastępczego dziecka z niepełnosprawnością Urszula Bartnikowska Katarzyna Ćwirynkało s. 251-273