Znaleziono 5 artykułów

Natalia Adamczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie amerykańskiej tarczy antyrakietowej dla bezpieczeństwa narodowgo Polski Natalia Adamczyk s. 39-49
Debata "Strategia obronna Polski po aneksji Krymu przez Rosję" : sprawozdanie Natalia Adamczyk s. 107-110
"Rozrachunki z przeszłością : śledztwa i procesy oraz inne następstwa funkcjonowania powojennych obozów na Górnym Śląsku", Edmund Nowak, Opole 2012 [recenzja] Natalia Adamczyk Edmund Nowak (aut. dzieła rec.) s. 109-111
"Euro-Atlantic Securitu Policy : Between NATO Summits in Network and Warsaw", red. Artur Gruszczak, Kraków 2015 : [recenzja] Natalia Adamczyk Artur Gruszczak (aut. dzieła rec.) s. 109-112
Debata "Kryzys na Ukrainie - uwarunkowania i konsekwenje" : sprawozdanie Natalia Adamczyk s. 119-120