Znaleziono 5 artykułów

Artur Gruszczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy NATO jest jeszcze potrzebne? : nieortodoksyjne spojrzenie na strategię Sojuszu Północnoatlantyckiego na przykładzie konfliktu afgańskiego Artur Gruszczak s. 37-54
Przeciwdziałanie zagrożeniom ładu demokratycznego w Unii Europejskiej Artur Gruszczak s. 51-65
Grupa G-6 a strategia antyterrorystyczna Unii Europejskiej Artur Gruszczak s. 75-87
Technologie satelitarne na rzecz bezpieczeństwa Unii Europejskiej Artur Gruszczak s. 94-113
"Euro-Atlantic Securitu Policy : Between NATO Summits in Network and Warsaw", red. Artur Gruszczak, Kraków 2015 : [recenzja] Natalia Adamczyk Artur Gruszczak (aut. dzieła rec.) s. 109-112