Znaleziono 4 artykuły

Tomasz Adamczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Publikacje ks. prof. Józefa Życińskiego z lat 1999–2011 Tomasz Adamczyk s. 23-32
Wykorzystanie atrybutów globalnych do prognozowania wartości rynkowej nieruchomości Tomasz Adamczyk Janusz Dąbrowski s. 47-58
Komunalna Kasa Oszczędności powiatu Mińsk Mazowiecki w latach okupacji niemieckiej (1939-1944) Tomasz Adamczyk s. 61-66
Biuletyn socjologii religii. Cz. 97 Tomasz Adamczyk Edward Frankowski Mariusz Zemło s. 191-208