Znaleziono 2 artykuły

Janusz Dąbrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ rozwoju aglomeracji miejskich na zmiany w środowisku naturalnym w kontekście zmian zachodzących na rynku nieruchomości na przykładzie Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Jarosław Bydłosz Janusz Dąbrowski Piotr Parzych s. 29-37
Wykorzystanie atrybutów globalnych do prognozowania wartości rynkowej nieruchomości Tomasz Adamczyk Janusz Dąbrowski s. 47-58