Znaleziono 1 artykuł

Władysła Adamczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Rozwój kapitalizmu w rolnictwie regionu lubelskiego w latach 1864 - 1913", Aleksander Kierek, Lublin 1964 : [recenzja] Władysła Adamczyk Aleksander Kierek (aut. dzieła rec.) s. 262-268