Znaleziono 5 artykułów

Aleksander Kierek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Julian Liedtke - kupiec, ekonomista i pierwszy redaktor "Kuriera Lubelskiego" (1865 - 1868) Aleksander Kierek s. 63-88
Towarzystwo Akcjonariuszy do Wspierania Fabryk w Lublinie (1827 - 1834) Aleksander Kierek s. 117-128
Rozwój przrstrzenny i stan urządzeń komunalnych m. Lublina w latach 1870 - 1915 Aleksander Kierek s. 171-214
"Rozwój kapitalizmu w rolnictwie regionu lubelskiego w latach 1864 - 1913", Aleksander Kierek, Lublin 1964 : [recenzja] Władysła Adamczyk Aleksander Kierek (aut. dzieła rec.) s. 262-268
"Lubelskie. Rozwój województwa w Polsce Ludowej", red. Aleksander Kierek, Warszawa 1971 : [recenzja] Albin Koprukowniak Aleksander Kierek (aut. dzieła rec.) s. 285-288