Znaleziono 2 artykuły

Małgorzata Akińcza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Propozycja systemu planowania prac urządzenioworolnych Małgorzata Akińcza Teresa Dzikowska Zofia Więckowicz s. 21-29
Próba określenia przyszłych zmian powierzchni i jakości użytków rolnych Małgorzata Akińcza Teresa Dzikowska s. 55-62