Znaleziono 6 artykułów

Teresa Dzikowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w celu poprawy struktury obszarowej gospodarstw indywidualnych Teresa Dzikowska s. 17-28
Propozycja systemu planowania prac urządzenioworolnych Małgorzata Akińcza Teresa Dzikowska Zofia Więckowicz s. 21-29
Zmiany w organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej jako efekt kompleksowej przebudowy wsi Teresa Dzikowska s. 35-45
Próba określenia zmian w organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej w związku z przeznaczeniem gruntów rolnych pod zalesienie Teresa Dzikowska s. 39-45
    Zacytuj
  • Udostępnij
Cel zabiegów urządzenioworolnych w optymalizacji organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej gospodarstw rolnych w strefie oddziaływania autostrady Teresa Dzikowska s. 43-50
Próba określenia przyszłych zmian powierzchni i jakości użytków rolnych Małgorzata Akińcza Teresa Dzikowska s. 55-62