Znaleziono 3 artykuły

Morana Alač

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jak uspołecznić robota : wprowadzenie = When a robot is social : author's introduction Morana Alač Łukasz Afeltowicz (tłum.) s. 131-132, 380-381
Jak uspołecznić robota : organizacja przestrzenna i multimodalne interakcje semiotyczne w laboratorium robotyki społecznej Morana Alač Javier Movellan Fumihide Tanaka Łukasz Afeltowicz (tłum.) s. 133-177, 382
Stara dobra etnografia laboratorium : przegląd książki "Handling Digital Brains. A Laboratory Study of Multimodal Semiotic Interaction in the Age of Computers" = Good old-fashioned ethnography of laboratory. An overview of "Handling Digital Brains. A Laboratory Study of Multimodal Semiotic Interaction in the Age of Computers" Łukasz Afeltowicz Morana Alač (aut. dzieła rec.) s. 178-190, 383-394