Znaleziono 15 artykułów

Łukasz Afeltowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Maszyny społeczne: inżynieria społeczna w nowej perspektywie Łukasz Afeltowicz Krzysztof Pietrowicz s. 7-25
Posłuszne klucze, chodliwe aparaty Łukasz Afeltowicz Witold Wachowski s. 13-16
A-socjo-logia choroby : studium kontrowersji wokół etiologii, diagnozy i terapii ADHD = A-socio-logy of psychiatric disorder : a study of controversies surrounding etiology, diagnosis and therapy of ADHD Łukasz Afeltowicz Michał Wróblewski s. 339-379, 77-117
Przewodnik, reportaż, poradnik : przegląd książki "Modele, artefakty, kolektywy. Praktyka badawcza w perspektywie współczesnych studiów nad nauką" Maciej Frąckowiak Łukasz Afeltowicz (aut. dzieła rec.) s. 119-129
Embodied Cognition and the Magical Future of Interaction Design = Poznanie ucieleśnione i magiczna przyszłość projektowania interakcji David Kirsh Łukasz Afeltowicz (tłum.) s. 124-166, 281-331
Jak uspołecznić robota : wprowadzenie = When a robot is social : author's introduction Morana Alač Łukasz Afeltowicz (tłum.) s. 131-132, 380-381
Jak uspołecznić robota : organizacja przestrzenna i multimodalne interakcje semiotyczne w laboratorium robotyki społecznej Morana Alač Javier Movellan Fumihide Tanaka Łukasz Afeltowicz (tłum.) s. 133-177, 382
"Życie na przemiał", Zygmunt Bauman, Kraków 2004 : [recenzja] Łukasz Afeltowicz Zygmunt Bauman (aut. dzieła rec.) s. 148-155
(Co robi) kognitywista w supermarkecie Łukasz Afeltowicz s. 149-159
Strategie komplementarne : dlaczego używamy rąk, kiedy myślimy David Kirsh Łukasz Afeltowicz (tłum.) s. 161-174
Dajcie mi laboratorium a poruszę świat Bruno Latour Krzysztof Abriszewski (tłum.) Łukasz Afeltowicz (tłum.) s. 163-192
    Zacytuj
  • Udostępnij
How to think the unthinkable = Jak myśleć o tym, co nie do pomyślenia Łukasz Afeltowicz s. 167-168, 332-337
Stara dobra etnografia laboratorium : przegląd książki "Handling Digital Brains. A Laboratory Study of Multimodal Semiotic Interaction in the Age of Computers" = Good old-fashioned ethnography of laboratory. An overview of "Handling Digital Brains. A Laboratory Study of Multimodal Semiotic Interaction in the Age of Computers" Łukasz Afeltowicz Morana Alač (aut. dzieła rec.) s. 178-190, 383-394
Od przetwarzania informacji do pełni człowieka = From information processing to the whole person Wolff-Michael Roth Łukasz Afeltowicz (tłum.) s. 195-214, 398-415
"Oblicza ubóstwa w społeczeństwie informacyjnym", Agnieszka Szewczyk, Warszawa 2006 : [recenzja] Łukasz Afeltowicz Agnieszka Szewczyk (aut. dzieła rec.) s. 206-212