Znaleziono 37 artykułów

Witold Wachowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Posłuszne klucze, chodliwe aparaty Łukasz Afeltowicz Witold Wachowski s. 13-16
Anthony P. Chemero Witold Wachowski s. 17, 271
With the most profound misgivings : interview with Anthony P. Chemero = Z najgorszymi obawami : wywiad z Anthony P. Chemero Dawid Lubiszewski Witold Wachowski Piotr Momot (tłum.) s. 18-27, 272-281
What would the robots play? : interview with J. Kevin O’Regan = W co bawiłyby się roboty? : wywiad z J. Kevinem O’Reganem Włodzisław Duch Przemysław Nowakowski Witold Wachowski (tłum.) s. 125-131, 21-26
Wprowadzenie = The introduction Witold Wachowski Anna Karczmarczyk (tłum.) s. 21-29
Poza nasze przewidywania : wywiad z Alva Noë = Out of our expectations : interview with Alva Noë Anna Karczmarczyk Przemysław Nowakowski Witold Wachowski Piotr Momot (tłum.) s. 31-57
Doświadczanie świata w czasie Alva Noë Piotr Momot (tłum.) Witold Wachowski (tłum.) s. 59-67
Interview with Shaun Gallagher, Part I : from Varela to a different phenomenology = Od Vareli do innej fenomenologii : wywiad z Shaunem Gallagherem, część I Przemysław Nowakowski Jacek S. Podgórski Marek Prokopski Witold Wachowski Janusz Guzowski (tłum.) s. 185-192, 77-84
Hume – cyber-Hume – Hume enaktywny : wywiad z Tomem Froese = Hume – cyber-Hume – enactive Hume : interview with Tom Froese Karolina Karmaza Przemysław Nowakowski Witold Wachowski Piotr Momot (tłum.) s. 79-94
The Crack and the Destruction : Introduction = Szczelina i destrukcja : wprowadzenie Witold Wachowski Ewa Bodal (tłum.) s. 235-237, 97-99
Interview with Grzegorz Radecki = Wywiad z Grzegorzem Radeckim Witold Wachowski Joanna Kucharska (tłum.) s. 101-104, 239-243
Symphony No : Introduction = Symfonia nr : wprowadzenie Witold Wachowski Ewa Bodal (tłum.) s. 105-106, 245-246
Interview with Glenn Branca = Wywiad z Glennem Branca Witold Wachowski Ewa Bodal (tłum.) Nelly Strehlau (tłum.) s. 107-110, 247-250
Michael T. Turvey Witold Wachowski s. 126-127, 344-345
From Physical Education to Physical Intelligence : 50 years of Perception-Action by Michael T. Turvey = Od wychowania fizycznego do inteligencji fizycznej : 50 lat percepcji i działania Michaela T. Turveya Michael T. Turvey Witold Wachowski Błażej Brzostek (tłum.) Witold Hensel (tłum.) s. 128-138, 346-357
Sense-making with Ezequiel di Paolo and Hanne De Jaegher : Interview = Tworzenie sensu z Ezequielem Di Paolo i Hanne De Jaegher : wywiad Paweł Gładziejewski Przemysław Nowakowski Witold Wachowski Jacek Klimbej (tłum.) s. 147-159, 369-382
Wypić albo przepłynąć : recenzja książki "Wszystko otwarte na nowo. Teoria Aktora-Sieci i filozofia kultury " Witold Wachowski Krzysztof Abriszewski (aut. dzieła rec.) s. 161-167
How many bodies we can find in one mind... and the other stories : interview with Frederique de Vignemont = Jak wiele ciał można znaleźć w jednym umyśle... i inne historie : wywiad z Frederique de Vignemont Paweł Gładziejewski Przemysław Nowakowski Witold Wachowski s. 162-173, 389-401
Introduction = Wprowadzenie Jan Iwańczyk Witold Wachowski s. 173, 179
Introduction = Wprowadzenie Jan Iwańczyk Witold Wachowski s. 191, 197
Wolff-Michael Roth Witold Wachowski s. 192-194, 395-397
Interview with Shiny Beats = Wywiad z Shiny Beats Witold Wachowski Joanna Kucharska (tłum.) s. 193-196, 199-201
Wywiad z Joelem Kruegerem = Interview with Joel Krueger Jakub Ryszard Matyja Witold Wachowski s. 199-204, 211-216
AnthropoTechne Art : Interview with Agnieszka Jelewska = Sztuka antropotechniczna Wywiad z Agnieszką Jelewską Agnieszka Jelewska Witold Wachowski Monika Włudzik s. 215-220, 413-418
Żadnej ciszy, żadnego dźwięku = No silence, no sound Witold Wachowski Nelly Strehlau (tłum.) s. 217-218, 239-240
Music is You : Interview with Marcin Oleś = Muzyka to Ty : wywiad z Marcinem Olesiem Witold Wachowski Katarzyna Cheromińska (tłum.) s. 218-227, 462-471
Wywiad z Mateuszem Walerianem = Interview with Mateusz Walerian Witold Wachowski Paulina Karbownik (tłum.) Aleksandra Kubicka (tłum.) s. 219-237, 241-258
The Road : Interview with Bartłomiej Brat Oleś = Droga : wywiad z Bartłomiejem Bratem Olesiem Witold Wachowski Luiza Kotys (tłum.) s. 228-236, 472-480
Ja i inne rzeczy : wprowadzenie do badań nad buddyjską metaforyką jaźni z zastosowaniem Jäkelowskiego modelu aktywności umysłowej = Me and other things : an introduction to the study of the Buddhist metaphor of self with the application of Jäkel’s model of mental activity Witold Wachowski Anna Karczmarczyk (tłum.) s. 273-295
Awangarda jako styl życia = Avantgarde as a Lifestyle Witold Wachowski s. 279, 306
Pięć = Five Witold Wachowski s. 281-283, 307-312
Do rzeczy - antydyscyplinarnie : recenzja "Stanu Rzeczy" i refleksje recenzentów Błażej Brzostek Witold Wachowski s. 292-300
Rzeźbiąc w błękicie : wywiad z Anną Brudzińską Anna Brudzińska Przemysław Staroń s. 302-308
The Chosen One : An interview with Róża Puzynowska = Wybrana : Wywiad z Różą Puzynowską Róża Puzynowska Witold Wachowski s. 309-316, 365-372
Wprowadzenie = The introduction Tomasz Górny Witold Wachowski Krzysztof Ćwikliński (tłum.) s. 319-326
Bez możliwości poprawiania : wywiad z Krzysztofem Knittlem = Without possibility of correction : interview with Krzysztof Knittel Anna Karczmarczyk Piotr Momot Witold Wachowski Krzysztof Ćwikliński (tłum.) s. 355-375
Megalopolis : wywiad z Arturem Przebindowskim Przemysław S. Staroń Witold Wachowski s. 357-361