Znaleziono 10 artykułów

Piotr Momot

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
With the most profound misgivings : interview with Anthony P. Chemero = Z najgorszymi obawami : wywiad z Anthony P. Chemero Dawid Lubiszewski Witold Wachowski Piotr Momot (tłum.) s. 18-27, 272-281
Poza nasze przewidywania : wywiad z Alva Noë = Out of our expectations : interview with Alva Noë Anna Karczmarczyk Przemysław Nowakowski Witold Wachowski Piotr Momot (tłum.) s. 31-57
Doświadczanie świata w czasie Alva Noë Piotr Momot (tłum.) Witold Wachowski (tłum.) s. 59-67
Przerysować mapę i przestawić czas : fenomenologia i nauki kognitywne Shaun Gallagher Francisco Varela Beata Stawarska (tłum.) s. 77-123
Hume – cyber-Hume – Hume enaktywny : wywiad z Tomem Froese = Hume – cyber-Hume – enactive Hume : interview with Tom Froese Karolina Karmaza Przemysław Nowakowski Witold Wachowski Piotr Momot (tłum.) s. 79-94
Tchnąć nowe życie w kognitywistykę = Breathing new life into cognitive science Tom Froese Piotr Momot (tłum.) s. 95-129
"Emulujący wywiad"… z Rickiem Grushem = "The Emulating Interview"… with Rick Grush Przemysław Nowakowski Jakub Matyja (tłum.) Piotr Momot (tłum.) s. 199-224
Komentarz do wywiadu AVANTU z Johnem Zornem = Comment on AVANT's Interview with John Zorn Ellie M. Hisama Piotr Momot (tłum.) s. 297-300, 325-327
„Jak to jest” : czarna skrzynia Bałki a zalety i wady rozwiązania sensomotorycznego : wprowadzenie = “How it is” : Balka’s Black Box and the strengths and weaknesses of the sensorimotor solution : an Introduction Victoria Louise Stone Jakub Matyja (tłum.) Piotr Momot (tłum.) s. 297-316
Bez możliwości poprawiania : wywiad z Krzysztofem Knittlem = Without possibility of correction : interview with Krzysztof Knittel Anna Karczmarczyk Piotr Momot Witold Wachowski Krzysztof Ćwikliński (tłum.) s. 355-375