Znaleziono 8 artykułów

Anna Karczmarczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie = The introduction Witold Wachowski Anna Karczmarczyk (tłum.) s. 21-29
Poza nasze przewidywania : wywiad z Alva Noë = Out of our expectations : interview with Alva Noë Anna Karczmarczyk Przemysław Nowakowski Witold Wachowski Piotr Momot (tłum.) s. 31-57
Przerysować mapę i przestawić czas : fenomenologia i nauki kognitywne Shaun Gallagher Francisco Varela Beata Stawarska (tłum.) s. 77-123
"Miserere" : Aesthetics of Terror = "Miserere" : estetyka terroru Antonio Incampo Anna Karczmarczyk (tłum.) s. 111-118, 251-258
Wprowadzenie = The introduction Przemysław Nowakowski Anna Karczmarczyk (tłum.) s. 193-197
Wprowadzenie = The introduction Anna Karczmarczyk s. 253-255
Ja i inne rzeczy : wprowadzenie do badań nad buddyjską metaforyką jaźni z zastosowaniem Jäkelowskiego modelu aktywności umysłowej = Me and other things : an introduction to the study of the Buddhist metaphor of self with the application of Jäkel’s model of mental activity Witold Wachowski Anna Karczmarczyk (tłum.) s. 273-295
Bez możliwości poprawiania : wywiad z Krzysztofem Knittlem = Without possibility of correction : interview with Krzysztof Knittel Anna Karczmarczyk Piotr Momot Witold Wachowski Krzysztof Ćwikliński (tłum.) s. 355-375